Képviselő-testületi jegyzőkönyvek

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály ( 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér. 3.)  látja el a törvényességi felügyeletet. Ide kattintva elérhető.

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletei megtalálhatóak a Nemzeti Jogszabálytár önkormányzati rendeletek menüjében. 

2023- AS ÉVI KÉPVISELŐ - TESTÜLETI JEGYZŐKÖNYVEK

ÁPRILIS 5 - I RENDKÍVÜLI ÜLÉS

SZM/263-4/2023. számú jegyzőkönyv

1. napirend

Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló rendelet módosítása

2. napirend

Földgáz beszerzése

1. számú melléklet

MÁRCIUS 29 - I ÜLÉS

SZM/263-3/2023. számú jegyzőkönyv

2. napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

3. napirend

Gyermekjóléti és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

4. napirend

Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről

5. napirend

Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről

6.1 napirend

Óvodai, bölcsődei beiratkozás

6.2 napirend

Előterjesztés óvodai beiratkozás időpontjáról

7. napirend

Előterjesztés a Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde heti és éves nyitvatartási idejéről

8. napirend

Előterjesztés a Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde nyári bezárásáról

9.1 napirend

Pályázati kiírás a civil szervezetek számára

9.2 napirend

Pályázati felhívás a civil szervezetek számára

10. napirend

Borbás Józsefné kérelmének ismételt  tárgyalása

10.2 napirend

Határozat Borbás Józsefné kérelméről

10.3 napirend

Előterjesztés Borbás Józsefné kérelmének ismételt  tárgyalására

11. napirend

Könyvtár házirend

12. napirend

Pályázatokkal kapcsolatos döntések

13.1 napirend

Előterjesztés a 2023-as évi közbeszerzési tervre

13.2 napirend

Közbeszerzési terv

14. napirend

Az önkormányzati bérlakások bérleti díjainak felülvizsgálata

15. napirend

Beszámoló a település forgalmi rendjének felülvizsgálatáról

16.1 napirend

Beszámoló a háztartási szennyvíz begyűjtéséről

16.2 napirend

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

17. napirend

Napsugár Bölcsőde intézményi térítési díjának 2023-as évi felülvizsgálata

18. napirend

Infekciókontroll protokoll

18.2 napirend

Infekciókontroll protokoll módosítása

19. napirend

Előterjesztés igazgatási szünetről

20. napirend

Településrendezési eszközök módosításáról

20.2 napirend

Kisajátítással érintett ingatlanok

20.3 napirend

Előterjesztési melléklet

21. napirend

Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra

22. napirend

Az 1458/31 hrsz. ingatlan megvásárlásával kapcsolatos kérelem

22.2 napirend

1458/32 és 1458/33 hrsz. ingatlan vásárlásáról szóló kérelem  

23. napirend

Beszámoló a polgármester igénybe vett szabadságáról

24. napirend

Köztemetőkről és temetkezésről szóló rendelet módosítása

26.1 napirend

Térképes mellékélet

26.1 napirend

51. számú főút kerékpárszakaszának engedélyezési terve

26.2 napirend

Új tanszakok bevezetéséről

26.3 napirend

Vadásztársaság kérelme

27. napirend

Közmeghallgatás

FEBRUÁR 22-I ÜLÉS

SZM/263-2/2023. számú jegyzőkönyv

2. napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

3. napirend

A Szalk-i Petőfi VT. beszámolója a 013113 hrsz. földrészlet megosztásáról

4. napirend

Temetői beszámoló

4.2 napirend

Temetői díjszabások

4.3 napirend

Temető rendelet-tervezet

5. napirend

Előterjesztés a települési támogatásról szóló rendelet módosítására

6. napirend

Saját bevételek

7. napirend

Költségvetési rendelet- tervezet

8. napirend

A pénzügyi bizottság elszámolója

9. napirend

Bóbita Óvoda házirend

10. napirend

Könyvtár házirend

11. napirend

Napirend  Járó-és fekvőbeteg harmonizáció

12. napirend

MVM Lumen 2022. évi beszámolója

13.1 napirend

Előterjesztés DTKH 2022. évi beszámolójára

13.2 napirend

Beszámoló DTKH 2022. évi munkájáról

13.3. napirend

DTKH tájékoztatója pályázatokról

14. napirend

Hét TV Kistérségi Televízió kérelme

15. napirend

A polgármester szabadság-ütemezésének jóváhagyása

16. napirend

Beszámoló a polgármester igénybevett szabadságáról

18.1 napirend

Változási vázrajz

18.2 napirend

Peter Cerny Alapítvány kérelme

18.3 napirend

Önköltség számítás- 2023 felnőtt étkezés

18.4 napirend

Munipolis ajánlat

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet 

18.6 napirend

Belterületbe vonás

JANUÁR 25-I ÜLÉS

SZM/263/2023. számú jegyzőkönyv

2. napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

1. rész

2. rész

3. napirend

A költségvetési módosító rendelet-tervezet véleményezése (IV. negyedév)

4. napirend

Az önkormányzat és intézményeinek 2023-as évi költségvetése

5. napirend

SZMSZ módosítás

6. napirend

Az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

7. napirend

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 2023-as évi munkaterve

8. napirend

Művelődési Ház, Közösségi Színtér 2023-as évi munkaterve

8.1 napirend

Szolgáltatási terv

9. napirend

Petőfi Sándor Emlékkiállítás 2023-as évi munkaterve

10. napirend

Előterjesztés belterületbe vonással kapcsolatban

11. napirend

2022. évi civil támogatások felhasználásáról

13. napirend

Tájékoztatás a polgármester 2022. évi igénybe vett szabadságáról

14. napirend

Hét TV Kistérségi Televízió kérelme

  1. számú melléklet
  2. számú melléklet
  3. számú melléklet

                                                   

2022- ES ÉVI KÉPVISELŐ - TESTÜLETI JEGYZŐKÖNYVEK

                                              DECEMBER 16-I ÜLÉS

SZ-369-13/2022.

számú jegyzőkönyv

1. napirend

Árajánlat

NOVEMBER 30-I ÜLÉS

SZ369-12/2022. számú jegyzőkönyv

1. napirend

Igazgatási szünet elrendelése

2. napirend

Buzás László kérelmei

3. napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

5. napirend

Költségvetés módosítás

6. napirend

Étkezési térítési díj

7.1. napirend

Előterjesztés a Szalkszentmárton helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelet módosítására

7.2. napirend

Előterjesztés a Szalkszentmárton helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelet módosítására

7.3. napirend

Előterjesztés a Szalkszentmárton helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelet módosítására

9. napirend

Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi belső ellenőrzési terve

8.1. napirend

Helyi iparűzési adó

8.2. napirend

Magánszemélyek kommunális adója

8.3. napirend

Építményadó

8.4. napirend

Kommunális adórendelet tervezet

10. napirend

Önerő biztosítása 2023. évi STARTMUNKA- Szociális jellegű Program eleméhez

11. napirend

Önerő biztosítása a 2023. évi Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz

12. napirend

2023. évi munkaterv

13. napirend

Polgármester szabadsága

16.1. napirend

Pályázati beszámoló 2022. november

16.2. napirend

2023-2024. tanévre vonatkozó felvételi körzetek

16.3.1. napirend

Polgárőr Egyesület átcsoportosítási kérelem

16.3.2. napirend

Petőfi Sándor Úttörőcsapat átcsoportosítási kérelem

16.3.3. napirend

Római Katolikus Egyházközség átcsoportosítási kérelem

OKTÓBER 26-I ÜLÉS

SZ/369-11/2022. számú jegyzőkönyv

2. napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

3. napirend

Költségvetési rendelet módosítása

4. napirend

Előterjesztés a települési fűtési támogatásról

5.1 napirend

Előterjesztés a Kék-Víz Társulás megszüntetésére

5.2 napirend

Közgyűlési határozat

5.3 napirend

Kék-víz Társulás megszüntetése

6.1 napirend

Előterjesztés a FKDM TKT megállapodásának módosítására

6.2 napirend

FKDM TKT határozat

6.3 napirend

FKDM TKT Társulási megállapodás módosítása

7. napirend

Beszámoló a polgármester igénybe vett szabadságáról

9. napirend

Egyéb ügyek

1. számú melléklet

2. számú melléklet

AUGUSZTUS 31-I ÜLÉS

SZM/369-8/2022 számú jegyzőkönyv

Meghívó

2. napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

3. napirend

SZMSZ módosítás

4.1 napirend

Rendelet - tervezet

4.2 napirend

Környező települések bérleti díjai

4.3 napirend

Egységes szerkezetű rendelet

5.1 napirend

Településrendezési     eszközök

5.2 napirend

Nyilatkozatok 2022. február

5.3 napirend

Nyilatkozatok 2022. június

6.1 napirend

Emlékkiállítás házirendje

6.2 napirend

Emlékkiállítás díjszabása

6.3 napirend

Művelődési Ház díjszabása

6.4 napirend

Vendégház házirendje

6.5 napirend

Könyvtár házirendje

6.6 napirend

Tornaterem kártya

7. napirend

Víziközmű integrációja

8.1 napirend

Gördülő fejlesztési terv véleményezése

8.2 napirend

BÁCSVÍZ - ivóvíz

8.3 napirend

BÁCSVÍZ - szennyvíz

9.1 napirend

DIGI szerződés módosítás

9.2 napirend

DIGI bérleti szerződés

10. napirend

Megyei Príma Díj

11. napirend

Petró Henrietta kérelme

12. napirend

Járó- és fekvőbeteg ellátás

14. napirend

Polgármester szabadsága

1. számú melléklet

Szervezeti és Működési szabályzat

2. számú melléklet

Lakások és helyiségek bérletéről

JÚLIUS 4-I ÜLÉS

SZM/369-7/2022 számú jegyzőkönyv

SZM/369/7/2/2022 számú jegyzőkönyv

Meghívó

5. napirend

SZMSZ felülvizsgálata

6. napirend

Önkormányzati díjszabás, költségtérítés

7. napirend

Mötv.36.§ Képviselői tagság

9. napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

10. napirend

Rendőrségi beszámoló a 2021. évi közbiztonságról 

11. napirend

Beszámoló a Dunaújvárosi HTP 2021. évi tevékenységéről

12. napirend

Beszámoló a Polgárőr Egyesület 2021. évi munkájáról

13. napirend

Beszámoló a könyvtárellátási szolgáltatásról

14. napirend

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

15. napirend

Beszámoló a 2021/22-es nevelési évről

16. napirend

Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde szakmai programja

17. napirend

Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről

17-2. napirend

Óvodai Házirend

18. napirend

Gyermekétkeztetési díjszabás

19. napirend

Tüzelőanyag támogatás

20. napirend

Szociális ellátásról

Rendelet tervezet

21. napirend

Háziorvosi kérelem

22. napirend

Pályázati beszámoló

23. napirend

Alpolgármester szabadság igénybevétele

25-1. napirend

Árösszesítő

25-3. napirend

Néptánc Egyesület kérelme

25-4. napirend

Lakossági kérelem az elkerülő út

megépítéséről

1. számú melléklet

Szervezeti-Működési Szabályzat módosítás

2.számú melléklet

2022.évi költségvetés módosítás

3.számú melléklet

Gyermekétkeztetési díjszabás módosítás

 JÚNIUS 30-I ÜLÉS

SZM/369-6/2022 jegyzőkönyv

<

MÁJUS 25-I ÜLÉS

SZM/369-5/2022. számú jegyzőkönyv

Meghívó

Átvételi elismervény

            1.számú melléklet

        Települési támogatás

            2.számú melléklet

Első lakáshoz jutók támogatása

2.napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.napirend

Előzetes hatásvizsgálat települési támogatásról

4.napirend

Előzetes hatásvizsgálat     első lakáshoz jutók támogatásáról

5.napirend

Előterjesztés Óvodai csoportalakításról

6. napirend

Alapító Okirat     Módosítás

Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal

6086 Szalkszentmárton, Jókai u. 2.

Telefon: 06-(76) 850-550
 
E-mail:
info@szalkszentmarton.hu

adatvédelmi tájékoztató

Népszerű linkek

> Önkormányzat

> Oktatás

> Polgármesteri hivatal

> Könyvtár

> Egészségügy

> Szociális ellátás

Turistáknak ajánljuk

> Idegenforgalom

> Vendéglátás

> Szállás

> Rendezvény