Képviselő-testületi jegyzőkönyvek

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály ( 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér. 3.)  látja el a törvényességi felügyeletet. Ide kattintva elérhető.

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletei megtalálhatóak a Nemzeti Jogszabálytár önkormányzati rendeletek menüjében. 

2023- AS ÉVI KÉPVISELŐ - TESTÜLETI JEGYZŐKÖNYVEK

OKTÓBER 25-I ÜLÉS

SZM/263-10/2023. számú jegyzőkönyv

2. napirend

Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

3. napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

4. napirend

2023-as évi költségvetési rendelet

5. napirend

HEP

előterjesztés

5.1. napirend

HEP

2023-2028.

6. napirend

Kavics-Ker Kft.

kérelme

7. napirend

Beszámoló a Polgármester igénybe vett szabadságáról

9.1 napirend

Települési támogatás váleményezése

9.1 napirend

Települési fűtési támogatás

9.3 napirend

Patkós-Langó Teréz kérelme

1. melléklet

2. melléklet

SZEPTEMBER 27-I ÜLÉS

SZM/263-8/2023. számú jegyzőkönyv

2. napirend

Jelentés a lejárt határidejű

határozatokról

3. napirend

Közterület használatának szabályozása

4.1 napirend

Településrendezési eszközök - előterjesztés

4.2. napirend

Településrendezési eszközök jóváhagyása

4.3. napirend

HÉSZ módosítás

5. napirend

Bursa Hungarica

6. napirend

Beszámoló a Polgármester igénybe vett szabadságáról

8.1 napirend

SZMSZ módosítás

8.2.1 napirend

HÉSZ felülvizsgálata

8.2.2 napirend

Partnerségi egyeztetés

8.3 napirend

Általános iskolai felvételi körzetek

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

JÚNIUS 28-I ÜLÉS

SZM/263-7/2023. számú jegyzőkönyv

2. napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

3. napirend

SZMSZ módosítása

4. napirend

Szalkszentmárton Község 2022. évi közbiztonsági helyzetéről

5. napirend

Beszámoló a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-P.  2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről

6. napirend

Beszámoló a Szalkszentmártoni Önkéntes Túzoltó Egyesület 2022. évi munkájáról

7. napirend

Beszámoló a Szalkszentmártoni Polgárőr Egyesület 2022. évi tevékenységéről

8. napirend

Beszámoló a Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde 2022/23. évi nevelési munkájáról

9. napirend

Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde kérelme

10. napirend

Beszámoló a Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről

11. napirend

Beszámoló a BKM Katona József Könyvtár Szalkszentmárton településén 2022. évben végzett munkájáról

12. napirend

KESZI beszámoló

13. napirend

Beszámoló az FKDM TKT 2022. évi működéséről

14.1. napirend

Előterjesztés

14.2. napirend

Társulási megállapodás módosítása

14.3. napirend

Egységes szerkezetű társulási megállapodás

15. napirend

Víziközmű vagyon vagyonértékelésének beszerzési eljárása

16. napirend

Településrendezési eszközök módosítása

17. napirend

A 174/2022.(VIII.31.) számú határozat módosítása

18. napirend

Beszámoló a Polgármester igénybe vett szabadságáról

20.4. napirend

Kovács Bence kérelme

Simon Szabolcs kérelme

1. melléklet

20.1. napirend

Állásfoglalás

Önkormányzatok részére szóló levél

Ingyenes ingatlanhasználati szerződés

Védőnői költségek

20.2. napirend

Finanszírozott járóbeteg szakellátási struktúra

20.3. napirend

Tóth Péter kérelme

MÁJUS 31-I ÜLÉS

SZM/263-6/2023. számú jegyzőkönyv

2. napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

3. napirend

Költségvetés módosítása

4. napirend

Településrendezési eszközök módosítása

5. napirend

Óvodai csoportszámok meghatározása a 2023/24. nevelési évre

6. napirend

Döntés a békepárti határozathoz történő csatlakozásról

7. napirend

Beszámoló a polgármester igénybe vett szabadságáról

9.1 napirend

Köztisztasági rendelet módosítása

9.2. napirend

Határozat módosítás

9.3. napirend

TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00004 sz. Petőfi Sándor Emlékkiállítás fejleszése

9.4. napirend

Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Szalkszentmárton Nagyközség Dunavecsei Járás tábla

1. melléklet

2. melléklet

ÁPRILIS 26-I ÜLÉS

SZM/263-5/2023. számú jegyzőkönyv

2. napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

4. napirend

SZMSZ módosítása

5. napirend

Közterületek elnevezéséről

6. napirend

Köztisztaság fenntartásáról és a közösségi együttélés alapvető szabályairól

7. napirend

Civil pályázatok

8. napirend

Bűnmegelőzési koncepció

9. napirend

Beszámoló a

Kék-Víz-É-G-K Önk. Társ.működéséről

10. napirend

KESZI beszámoló

11. napirend

Ingatlan vásárlás

12. napirend

Polgármester szabadság igénybevételéről

15.1.1. napirend

Beszerzési eljárás

15.1.2. napirend

Civil szervezetek

eszközbeszerzési kérelme

15.1.3. napirend

Civil szervezetek eszközbeszerzése

15.1.4. napirend

Helyi fejlesztések támogatása

15.2.1. napirend

Szervezeti és működési szabályzat

15.2.2. napirend

Bóbita Óvoda

házirend

15.3.1. napirend

Döntés a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerüléséről

15.3.2. napirend

Döntés a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerüléséről

  1. melléklet
  2. melléklet
  3. melléklet
  4. melléklet

ÁPRILIS 5 - I RENDKÍVÜLI ÜLÉS

SZM/263-4/2023. számú jegyzőkönyv

1. napirend

Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló rendelet módosítása

2. napirend

Földgáz beszerzése

1. számú melléklet

MÁRCIUS 29 - I ÜLÉS

SZM/263-3/2023. számú jegyzőkönyv

2. napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

3. napirend

Gyermekjóléti és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

4. napirend

Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről

5. napirend

Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről

6.1 napirend

Óvodai, bölcsődei beiratkozás

6.2 napirend

Előterjesztés óvodai beiratkozás időpontjáról

7. napirend

Előterjesztés a Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde heti és éves nyitvatartási idejéről

8. napirend

Előterjesztés a Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde nyári bezárásáról

9.1 napirend

Pályázati kiírás a civil szervezetek számára

9.2 napirend

Pályázati felhívás a civil szervezetek számára

10. napirend

Borbás Józsefné kérelmének ismételt  tárgyalása

10.2 napirend

Határozat Borbás Józsefné kérelméről

10.3 napirend

Előterjesztés Borbás Józsefné kérelmének ismételt  tárgyalására

11. napirend

Könyvtár házirend

12. napirend

Pályázatokkal kapcsolatos döntések

13.1 napirend

Előterjesztés a 2023-as évi közbeszerzési tervre

13.2 napirend

Közbeszerzési terv

14. napirend

Az önkormányzati bérlakások bérleti díjainak felülvizsgálata

15. napirend

Beszámoló a település forgalmi rendjének felülvizsgálatáról

16.1 napirend

Beszámoló a háztartási szennyvíz begyűjtéséről

16.2 napirend

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

17. napirend

Napsugár Bölcsőde intézményi térítési díjának 2023-as évi felülvizsgálata

18. napirend

Infekciókontroll protokoll

18.2 napirend

Infekciókontroll protokoll módosítása

19. napirend

Előterjesztés igazgatási szünetről

20. napirend

Településrendezési eszközök módosításáról

20.2 napirend

Kisajátítással érintett ingatlanok

20.3 napirend

Előterjesztési melléklet

21. napirend

Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra

22. napirend

Az 1458/31 hrsz. ingatlan megvásárlásával kapcsolatos kérelem

22.2 napirend

1458/32 és 1458/33 hrsz. ingatlan vásárlásáról szóló kérelem  

23. napirend

Beszámoló a polgármester igénybe vett szabadságáról

24. napirend

Köztemetőkről és temetkezésről szóló rendelet módosítása

26.1 napirend

Térképes mellékélet

26.1 napirend

51. számú főút kerékpárszakaszának engedélyezési terve

26.2 napirend

Új tanszakok bevezetéséről

26.3 napirend

Vadásztársaság kérelme

27. napirend

Közmeghallgatás

FEBRUÁR 22-I ÜLÉS

SZM/263-2/2023. számú jegyzőkönyv

2. napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

3. napirend

A Szalk-i Petőfi VT. beszámolója a 013113 hrsz. földrészlet megosztásáról

4. napirend

Temetői beszámoló

4.2 napirend

Temetői díjszabások

4.3 napirend

Temető rendelet-tervezet

5. napirend

Előterjesztés a települési támogatásról szóló rendelet módosítására

6. napirend

Saját bevételek

7. napirend

Költségvetési rendelet- tervezet

8. napirend

A pénzügyi bizottság elszámolója

9. napirend

Bóbita Óvoda házirend

10. napirend

Könyvtár házirend

11. napirend

Napirend  Járó-és fekvőbeteg harmonizáció

12. napirend

MVM Lumen 2022. évi beszámolója

13.1 napirend

Előterjesztés DTKH 2022. évi beszámolójára

13.2 napirend

Beszámoló DTKH 2022. évi munkájáról

13.3. napirend

DTKH tájékoztatója pályázatokról

14. napirend

Hét TV Kistérségi Televízió kérelme

15. napirend

A polgármester szabadság-ütemezésének jóváhagyása

16. napirend

Beszámoló a polgármester igénybevett szabadságáról

18.1 napirend

Változási vázrajz

18.2 napirend

Peter Cerny Alapítvány kérelme

18.3 napirend

Önköltség számítás- 2023 felnőtt étkezés

18.4 napirend

Munipolis ajánlat

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet 

18.6 napirend

Belterületbe vonás

JANUÁR 25-I ÜLÉS

SZM/263/2023. számú jegyzőkönyv

2. napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

1. rész

2. rész

3. napirend

A költségvetési módosító rendelet-tervezet véleményezése (IV. negyedév)

4. napirend

Az önkormányzat és intézményeinek 2023-as évi költségvetése

5. napirend

SZMSZ módosítás

6. napirend

Az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

7. napirend

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 2023-as évi munkaterve

8. napirend

Művelődési Ház, Közösségi Színtér 2023-as évi munkaterve

8.1 napirend

Szolgáltatási terv

9. napirend

Petőfi Sándor Emlékkiállítás 2023-as évi munkaterve

10. napirend

Előterjesztés belterületbe vonással kapcsolatban

11. napirend

2022. évi civil támogatások felhasználásáról

13. napirend

Tájékoztatás a polgármester 2022. évi igénybe vett szabadságáról

14. napirend

Hét TV Kistérségi Televízió kérelme

  1. számú melléklet
  2. számú melléklet
  3. számú melléklet

                                                   

2022- ES ÉVI KÉPVISELŐ - TESTÜLETI JEGYZŐKÖNYVEK

                                              DECEMBER 16-I ÜLÉS

SZ-369-13/2022.

számú jegyzőkönyv

1. napirend

Árajánlat

NOVEMBER 30-I ÜLÉS

SZ369-12/2022. számú jegyzőkönyv

1. napirend

Igazgatási szünet elrendelése

2. napirend

Buzás László kérelmei

3. napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

5. napirend

Költségvetés módosítás

6. napirend