Képviselő-testületi jegyzőkönyvek

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály ( 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér. 3.)  látja el a törvényességi felügyeletet. Ide kattintva elérhető.

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletei megtalálhatóak a Nemzeti Jogszabálytár önkormányzati rendeletek menüjében. 

2024- ES ÉVI KÉPVISELŐ - TESTÜLETI JEGYZŐKÖNYVEK

MÁRCIUS 27-I ÜLÉS

SZM/196-4/2024. számú jegyzőkönyv

2. napirend

Jelentés a lejárt határidwejű határozatokról

3. napirend

Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről

4. napirend

Zárszámadás

5. napirend

Az önkormányzat és intézményei kiadásainak készpénzben történő teljesítésének eseteiről

6. napirend

Bérlakások rendelet-tervezet

7. napirend

Pályázat kiírása a helyi civil szervezetek számára

8. napirend

Előterjesztés a 2024-es évi közbeszerzési tervre

9. napirend

A gyermekjóléti és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet véleményezése

10. napirend

Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázati lehetőségekről

11.1. napirend

Zenei  szolgáltatás beszerzése

11.2. napirend

Zenei  szolgáltatás beszerzése

11.3. napirend

Zenei  szolgáltatás beszerzése

12. napirend

Beszámoló a polgármester igénybevett szabadságáról

14. napirend

A Hivatal festésének beszerzési eljárása

15. napirend

Játszóterek felújítása

16. napirend

Beszámoló KUSZAKA

18. napirend

Közmeghallgatás 2024.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

MÁRCIUS 20-I ÜLÉS
SZM/196-3/2024. számú jegyzőkönyv

1. napirend

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024-es évi költségvetése

1. melléklet

FEBRUÁR 28-I ÜLÉS

SZM/196-2/2024. számú jegyzőkönyv

1. napirend

Dr. Petró Henrietta fogorvos kérelme

3. napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

4. napirend

Az Önkormányzat bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3évre várható összegének a meghatározásáról

5. napirend

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése

6. napirend

Előterjesztés a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendeletre

7. napirend

Az önkormányzati bérlakások bérleti díjainak felülvizsgálata

8. napirend

Beszámoló a temető üzemeltetéséről

9. napirend

MVM Lumen 2023. évi beszámolója

10. napirend

Betondarálás beszerzése

11. napirend

A polgármester 2024. évi szabadságtervezetének jóváhagyása

12. napirend

Beszámoló a polgármester igénybe vett szabadságáról

15.2 napirend

 E2 ajánlat

1. melléklet

2. melléklet

JANUÁR 31-I ÜLÉS

SZM/196/2024. számú jegyzőkönyv

2. napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3. napirend

Költségvetési rendelet módosítása IV. negyedév

3.2 napirend

Költségvetési rendelet módosítása

4. napirend

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése

5. napirend

Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

6. napirend

Könyvtár,Információs és Közösségi Hely 2024-es évi munkaterve

7. napirend

Művelődési Ház-Közösségi Színtér 2024. évi munkaterve

7.2. napirend

Szolgáltatási terv

8. napirend

Petőfi Sándor Emlékkiállítás 2024. évi munkaterve

10. napirend

A Pénzügyi Bizottság beszámolója a civil szervezetek számára kiírt 2023. évi pályázati támogatások elszámolásáról

11. napirend

Előterjesztés a Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde heti és éves nyitvatartási idejére

12. napirend

Előterjesztés a Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde bezárásáról

12.2 napirend

Óvodai beiratkozás

13.1 napirend

 Óvodai házirend

13.2 napirend

Óvoda SZMSZ

13.3 napirend

Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda Pedagógiai Program

14. napirend

Előterjesztés

14.2 napirend

Záró szakmai véleményezés

14.3 napirend

Határozati javaslat Településszerkezeti terv módosítás

14.4 napirend

Szalkszentmráton helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

15. napirend

Előterjesztés igazgatási szünetre

16. napirend

Hét TV kérelme

17. napirend

Beszámoló a polgármester igénybe vett szabadságáról

19.1 napirend

Előterjesztés a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló rendelet módosítására

19.2 napirend

Beszerzési eljárás

19.4 napirend

Dr. Petró Henrietta fogorvos kérelme

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

2023- AS ÉVI KÉPVISELŐ - TESTÜLETI JEGYZŐKÖNYVEK

NOVEMBER 29-I ÜLÉS

SZM/263-11/2023. számú jegyzőkönyv

3. napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

4. napirend

Államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

5. napirend

Étkezési térítési díjak felülvizsgálata

6. napirend

Vagyongazdálkodási szabályzat

7. napirend

A helyi adórendeletek felülvizsgálata

8. napirend

Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 

8.1. napirend

Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

9. napirend

Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde pedagógiai programjának jóváhagyása

9.1 napirend

Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde pedagógiai program

10. napirend

Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde Munkatervének   jóváhagyása

10.1 napirend

Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde Munkaterve

11. napirend

2024-es évi belső ellenőrzési terv

12. napirend

Közfoglalkoztatással kapcsolatos döntések

13. napirend

Munkaruha szabályzat

14. napirend

A képviselő-testület 2024-es évi munkaterve

15. napirend

Kinevezés véleményezése

16. napirend

Kavics-Ker Kft. kérelme

17. napirend

RUTUR Kft. kérelme

18. napirend

Beszámoló a polgármester igénybe vett szabadságáról

21.1. napirend

Árajánlat összesítő

21.2 napirend

Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde alapító okirata

21.2. napirend

Alapító okirat módosítása

21.4. napirend

Takács Róbert kérelme

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

OKTÓBER 25-I ÜLÉS

SZM/263-10/2023. számú jegyzőkönyv

2. napirend

Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

3. napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

4. napirend

2023-as évi költségvetési rendelet

5. napirend

HEP

előterjesztés

5.1. napirend

HEP

2023-2028.

6. napirend

Kavics-Ker Kft.

kérelme

7. napirend

Beszámoló a Polgármester igénybe vett szabadságáról

9.1 napirend

Települési támogatás váleményezése

9.1 napirend

Települési fűtési támogatás

9.3 napirend

Patkós-Langó Teréz kérelme

1. melléklet

2. melléklet

SZEPTEMBER 27-I ÜLÉS

SZM/263-8/2023. számú jegyzőkönyv

2. napirend

Jelentés a lejárt határidejű

határozatokról

3. napirend

Közterület használatának szabályozása

4.1 napirend

Településrendezési eszközök - előterjesztés

4.2. napirend

Településrendezési eszközök jóváhagyása

4.3. napirend

HÉSZ módosítás

5. napirend

Bursa Hungarica

6. napirend

Beszámoló a Polgármester igénybe vett szabadságáról

8.1 napirend

SZMSZ módosítás

8.2.1 napirend

HÉSZ felülvizsgálata

8.2.2 napirend

Partnerségi egyeztetés

8.3 napirend

Általános iskolai felvételi körzetek

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

JÚNIUS 28-I ÜLÉS

SZM/263-7/2023. számú jegyzőkönyv

2. napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

3. napirend

SZMSZ módosítása

4. napirend

Szalkszentmárton Község 2022. évi közbiztonsági helyzetéről

5. napirend

Beszámoló a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-P.  2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről

6. napirend

Beszámoló a Szalkszentmártoni Önkéntes Túzoltó Egyesület 2022. évi munkájáról

7. napirend

Beszámoló a Szalkszentmártoni Polgárőr Egyesület 2022. évi tevékenységéről

8. napirend

Beszámoló a Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde 2022/23. évi nevelési munkájáról

9. napirend

Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde kérelme

10. napirend

Beszámoló a Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről

11. napirend

Beszámoló a BKM Katona József Könyvtár Szalkszentmárton településén 2022. évben végzett munkájáról

12. napirend

KESZI beszámoló

13. napirend

Beszámoló az FKDM TKT 2022. évi működéséről

14.1. napirend

Előterjesztés

14.2. napirend

Társulási megállapodás módosítása

14.3. napirend

Egységes szerkezetű társulási megállapodás

15. napirend

Víziközmű vagyon vagyonértékelésének beszerzési eljárása

16. napirend

Településrendezési eszközök módosítása

17. napirend

A 174/2022.(VIII.31.) számú határozat módosítása

18. napirend

Beszámoló a Polgármester igénybe vett szabadságáról

20.4. napirend

Kovács Bence kérelme

Simon Szabolcs kérelme

1. melléklet

20.1. napirend

Állásfoglalás

Önkormányzatok részére szóló levél

Ingyenes ingatlanhasználati szerződés

Védőnői költségek

20.2. napirend

Finanszírozott járóbeteg szakellátási struktúra

20.3. napirend

Tóth Péter kérelme

MÁJUS 31-I ÜLÉS

SZM/263-6/2023. számú jegyzőkönyv

2. napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

3. napirend

Költségvetés módosítása

4. napirend

Településrendezési eszközök módosítása

5. napirend

Óvodai csoportszámok meghatározása a 2023/24. nevelési évre

6. napirend

Döntés a békepárti határozathoz történő csatlakozásról

7. napirend

Beszámoló a polgármester igénybe vett szabadságáról

9.1 napirend

Köztisztasági rendelet módosítása

9.2. napirend

Határozat módosítás

9.3. napirend

TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00004 sz. Petőfi Sándor Emlékkiállítás fejleszése

9.4. napirend

Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Szalkszentmárton Nagyközség Dunavecsei Járás tábla

1. melléklet

2. melléklet

ÁPRILIS 26-I ÜLÉS

SZM/263-5/2023. számú jegyzőkönyv

2. napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

4. napirend

SZMSZ módosítása

5. napirend

Közterületek elnevezéséről

6. napirend

Köztisztaság fenntartásáról és a közösségi együttélés alapvető szabályairól

7. napirend

Civil pályázatok

8. napirend

Bűnmegelőzési koncepció

9. napirend

Beszámoló a

Kék-Víz-É-G-K Önk. Társ.működéséről

10. napirend

KESZI beszámoló

11. napirend

Ingatlan vásárlás

12. napirend

Polgármester szabadság igénybevételéről

15.1.1. napirend

Beszerzési eljárás

15.1.2. napirend

Civil szervezetek

eszközbeszerzési kérelme

15.1.3. napirend

Civil szervezetek eszközbeszerzése

15.1.4. napirend

Helyi fejlesztések támogatása

15.2.1. napirend

Szervezeti és működési szabályzat

15.2.2. napirend

Bóbita Óvoda

házirend

15.3.1. napirend

Döntés a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerüléséről

15.3.2. napirend

Döntés a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerüléséről

  1. melléklet
  2. melléklet
  3. melléklet
  4. melléklet

ÁPRILIS 5 - I RENDKÍVÜLI ÜLÉS

SZM/263-4/2023. számú jegyzőkönyv

1. napirend

Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló rendelet módosítása

2. napirend

Földgáz beszerzése

1. számú melléklet

MÁRCIUS 29 - I ÜLÉS

SZM/263-3/2023. számú jegyzőkönyv

2. napirend