Képviselő-testületi jegyzőkönyvek

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály ( 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér. 3.)  látja el a törvényességi felügyeletet. Ide kattintva elérhető.

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletei megtalálhatóak a Nemzeti Jogszabálytár önkormányzati rendeletek menüjében. 

2022- ES ÉVI KÉPVISELŐ - TESTÜLETI JEGYZŐKÖNYVEK

                                                   DECEMBER 16-I ÜLÉS

SZ-369-13/2022.

számú jegyzőkönyv

1. napirend

Árajánlat

NOVEMBER 30-I ÜLÉS

SZ369-12/2022. számú jegyzőkönyv

1. napirend

Igazgatási szünet elrendelése

2. napirend

Buzás László kérelmei

3. napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

5. napirend

Költségvetés módosítás

6. napirend

Étkezési térítési díj

7.1. napirend

Előterjesztés a Szalkszentmárton helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelet módosítására

7.2. napirend

Előterjesztés a Szalkszentmárton helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelet módosítására

7.3. napirend

Előterjesztés a Szalkszentmárton helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelet módosítására

9. napirend

Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi belső ellenőrzési terve

8.1. napirend

Helyi iparűzési adó

8.2. napirend

Magánszemélyek kommunális adója

8.3. napirend

Építményadó

8.4. napirend

Kommunális adórendelet tervezet

10. napirend

Önerő biztosítása 2023. évi STARTMUNKA- Szociális jellegű Program eleméhez

11. napirend

Önerő biztosítása a 2023. évi Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz

12. napirend

2023. évi munkaterv

13. napirend

Polgármester szabadsága

16.1. napirend

Pályázati beszámoló 2022. november

16.2. napirend

2023-2024. tanévre vonatkozó felvételi körzetek

16.3.1. napirend

Polgárőr Egyesület átcsoportosítási kérelem

16.3.2. napirend

Petőfi Sándor Úttörőcsapat átcsoportosítási kérelem

16.3.3. napirend

Római Katolikus Egyházközség átcsoportosítási kérelem

OKTÓBER 26-I ÜLÉS

SZ/369-11/2022. számú jegyzőkönyv

2. napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

3. napirend

Költségvetési rendelet módosítása

4. napirend

Előterjesztés a települési fűtési támogatásról

5.1 napirend

Előterjesztés a Kék-Víz Társulás megszüntetésére

5.2 napirend

Közgyűlési határozat

5.3 napirend

Kék-víz Társulás megszüntetése

6.1 napirend

Előterjesztés a FKDM TKT megállapodásának módosítására

6.2 napirend

FKDM TKT határozat

6.3 napirend

FKDM TKT Társulási megállapodás módosítása

7. napirend

Beszámoló a polgármester igénybe vett szabadságáról

9. napirend

Egyéb ügyek

1. számú melléklet

2. számú melléklet

AUGUSZTUS 31-I ÜLÉS

SZM/369-8/2022 számú jegyzőkönyv

Meghívó

2. napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

3. napirend

SZMSZ módosítás

4.1 napirend

Rendelet - tervezet

4.2 napirend

Környező települések bérleti díjai

4.3 napirend

Egységes szerkezetű rendelet

5.1 napirend

Településrendezési     eszközök

5.2 napirend

Nyilatkozatok 2022. február

5.3 napirend

Nyilatkozatok 2022. június

6.1 napirend

Emlékkiállítás házirendje

6.2 napirend

Emlékkiállítás díjszabása

6.3 napirend

Művelődési Ház díjszabása

6.4 napirend

Vendégház házirendje

6.5 napirend

Könyvtár házirendje

6.6 napirend

Tornaterem kártya

7. napirend

Víziközmű integrációja

8.1 napirend

Gördülő fejlesztési terv véleményezése

8.2 napirend

BÁCSVÍZ - ivóvíz

8.3 napirend

BÁCSVÍZ - szennyvíz

9.1 napirend

DIGI szerződés módosítás

9.2 napirend

DIGI bérleti szerződés

10. napirend

Megyei Príma Díj

11. napirend

Petró Henrietta kérelme

12. napirend

Járó- és fekvőbeteg ellátás

14. napirend

Polgármester szabadsága

1. számú melléklet

Szervezeti és Működési szabályzat

2. számú melléklet

Lakások és helyiségek bérletéről

JÚLIUS 4-I ÜLÉS

SZM/369-7/2022 számú jegyzőkönyv

SZM/369/7/2/2022 számú jegyzőkönyv

Meghívó

5. napirend

SZMSZ felülvizsgálata

6. napirend

Önkormányzati díjszabás, költségtérítés

7. napirend

Mötv.36.§ Képviselői tagság

9. napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

10. napirend

Rendőrségi beszámoló a 2021. évi közbiztonságról 

11. napirend

Beszámoló a Dunaújvárosi HTP 2021. évi tevékenységéről

12. napirend

Beszámoló a Polgárőr Egyesület 2021. évi munkájáról

13. napirend

Beszámoló a könyvtárellátási szolgáltatásról

14. napirend

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

15. napirend

Beszámoló a 2021/22-es nevelési évről

16. napirend

Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde szakmai programja

17. napirend

Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről

17-2. napirend

Óvodai Házirend

18. napirend

Gyermekétkeztetési díjszabás

19. napirend

Tüzelőanyag támogatás

20. napirend

Szociális ellátásról

Rendelet tervezet

21. napirend

Háziorvosi kérelem

22. napirend

Pályázati beszámoló

23. napirend

Alpolgármester szabadság igénybevétele

25-1. napirend

Árösszesítő

25-3. napirend

Néptánc Egyesület kérelme

25-4. napirend

Lakossági kérelem az elkerülő út

megépítéséről

1. számú melléklet

Szervezeti-Működési Szabályzat módosítás

2.számú melléklet

2022.évi költségvetés módosítás

3.számú melléklet

Gyermekétkeztetési díjszabás módosítás

 JÚNIUS 30-I ÜLÉS

SZM/369-6/2022 jegyzőkönyv

MÁJUS 25-I ÜLÉS

SZM/369-5/2022. számú jegyzőkönyv

Meghívó

Átvételi elismervény

            1.számú melléklet

        Települési támogatás

            2.számú melléklet

Első lakáshoz jutók támogatása

2.napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.napirend

Előzetes hatásvizsgálat települési támogatásról

4.napirend

Előzetes hatásvizsgálat     első lakáshoz jutók támogatásáról

5.napirend

Előterjesztés Óvodai csoportalakításról

6. napirend

Alapító Okirat     Módosítás

7. napirend

Gyermekvédelem

8. napirend

Bérleti szerződés

9. napirend

Alpolgármester szabadság igénybevétele

11.1napirend

VP6-19.2.1.-78-8-21 támogatási

kérelem

11.2 napirend

DTKH társulási megállapodás

módosítás

11.6 napirend

Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége

11.6.2 napirend

Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv

2022-2030

ÁPRILIS 27-I ÜLÉS

 SZ/369-4/2022. számú  jegyzőkönyv

Meghívó

2. napirend

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3. napirend

Településrendezés

4. napirend

Beszámoló a KESZI  2021. évi munkájáról

5-1. napirend

TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések  pályázat

5-2. napirend 

Útfelújítás-2022 tárgyú beszerzési eljárás

 5-3. napirend 

 Települési hírek kommunikációjával kapcsolatos felmérés

6. napirend 

HEP módosítás

                                  7. napirend

 Civil szervezetek pályázati adatlapok

8. napirend

Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosítása

10.napirend

   Veszélyes fák kivágása

11. napirend 

 Igazgatási szünet elrendelése

12. napirend

Főállású alpolgármester  szabadság igénybevételéről

14-1 napirend

Labdarúgó SE    kérelme

SZM/369-3/2022. 3. rész

SZM/369-3/2022. 2. rész

SZM/369-3/2022. 1. rész

SZM/369-1/2022. 1. rész

SZM/369-1/2022. 2. rész

SZM/369-2/2022. 1. rész

SZM/369/2022. 2. rész

2021. 

SZM2380-7/2021. - közmeghallgatás

SZM/2380-6/2021.

SZM/2380-5/2021.

SZM/2380-4/2021.

SZM/2380-3/2021 - 2. rész

SZM/2380-3/2021 - 1. rész

SZM/2380-2/2021.

SZM/2380/2021.

148.

145.

144.

143.

142.

141.

140.

139.

138.

135.

134.

133.

132.

131. 

129.

128.

127.

126.

118.

117.

115.

114.

112.

95-110.

94.

87.

86.

85.

84.

83.

82.

2020.

2020. december 

2020. nov. 11-től polgármesteri határozatok

SZM/324-9/2020.

SZM/324-8/2020.

SZM/324-7/2020.

SZM/324-6/2020.

SZM/324-5/2020.

SZM/324-4/2020. 

2020. márc.11. - jún.18. közötti polgámesteri határozatok 1/2020.(III.30.)-26/2020.(VI.10.)

SZM/324-3/2020. - 2.rész

SZM/324-3/2020. -1.rész

SZM/324-2/2020.

SZM/324-1/2020.

2019.

2019.397-15/2019.

2019.397-14/2019.

2019.397-13/2019.

2019.397-12/2019.

2019.397-11/2019.

2019.397-10/2019.

2019.397-9/2019.

2019.397/2019-8.I.rész

2019.397-7/2019.II.rész

2019.397-7/2019. I.rész

2019.397-6/2019.II.rész

2019.397-6/2019.I.rész

2019.397-5/2019.II.rész

2019.397-5/2019.I.rész

2019.397-4/2019.II.rész

2019.397-4/2019.I.rész

2019.397-3/2019.II.rész

2019.397-3/2019.I.rész

2019.397-2/2019. II rész

2019.397-2/2019. I rész

2019.397/2019.

2018.

2018.183-14/2018.

2018.183-13/2018.

2018.183-12/2018.

2018.183-11/2018.

2018.183-10/2018.

2018.183-9/2018.

2018.183-8/2018 VI.rész

2018.183-8/2018 V.rész

2018.183-8/2018 IV.rész

2018.183-8/2018 III.rész

2018.183-8/2018 II.rész

2018.183-8/2018 I.rész

2018. 183-7/2018 III.rész

2018. 183-7/2018 II.rész

2018. 183-7/2018 I.rész

2018. 183-6/2018. I. rész

2018. 183-5/2018. II. rész

2018. 183-5/2018. I. rész 

2018.  183-4/2018. II. rész 

2018.  183-4/2018. I. rész

2018.  183-3/2018. III. rész

2018. 183-3/2018. II. rész

2018. 183-3/2018. I. rész

2018. 183-2/2018. II. rész

2018.  183-2/2018. I. rész

2018.  183-1/2018. V. rész 

2018.  183-1/2018. IV. rész

2018.  183-1/2018. III. rész

2018.  183-1/2018. II. rész

2018. 183-1/2018. I. rész

2017.

2017. november 353-15/2017.

2017. november II. rész 353-14/2017.

2017. november I. rész 353-14/2017.

2017. október II. rész 353-13/2017.

2017. október I. rész 353-13/2017.

2017. szeptember II. rész 353-12/2017

2017. szeptember I. rész 353-12/2017.

2017. augusztus III. rész 353-11/2017.

2017. augusztus II. rész 353-11/2017.

2017. augusztus I. rész 353-11/2017.

2017. augusztus III. rész 353-10/2017.

2017. augusztus II. rész 353-10/2017.

2017. augusztus I. rész 353-10/2017.

2017. július 353-9/2017.

2017. június 353-8/2017.

2017. május III.rész 353-7/2017.

2017. május II.rész 353-7/2017.

2017. május I. rész 353-7/2017.

2017. április III. rész 353-6/2017.

2017. április II. rész 353-6/2017.

2017. március I. rész 353-5/2017.

2017. február 353-4/2017.

2017. február II rész 353-3/2017. 

2017. február I rész 353-3/2017. 

2017. február II rész 351-2/2017. 

2017. február I rész 351-2/2017. 

2017. január III rész 351-1/2017.

2017. január II rész 351-1/2017.

2017. január I rész 351-1/2017. 

2016.

2016. december 394-13/2016.

2016. november II rész 394-12/2016.

2016. november  I rész 394-11/2016.

2016. október 394-10/2016.

2016. szeptember 394-9/2016.

2016. augusztus 394-8/2016.

2016. július 394-8/2016.

2016. június 394-7/2016.

2016.május 394-6/2016.

2016. április 394-5/2016.

2016. március 394-4/2016.

2016. február II rész 394-3/2016.

2016. február 394-2/2016.

2016. január 394/2016.

2015

2015. december 526-16/2016.

2015. november 526-15/2016.

2015. október 526-14/2016.

2015. szeptember 526-13/2016.

2015. szeptember 526-12/2016.

2015. június 526-11/2016.

2015. június 526-10/2016.

2015. június 526-9/2016.

2015. március 526-8/2016.

2015. április 526-7/2016.

2015. március 526-6/2016.

<