Közérdekű adatok              

Önkormányzatunk az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és 18/2005. (XII. 27) IHM rendelet előírásainak megfelelően, a jogszabályoknak megfelelő tartalommal és formában közzéteszi a működésére vonatkozó közérdekű adatokat.

Egységes Közadatkereső Rendszer

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok

   1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők - a linkre kattintva elérhető

   1.1.1. Elérhetőségi adatok - a linkre kattintva elérhető

   1.1.2. A szervezeti struktúra

   1.1.3. A szerv vezetői  - a linkre kattintva elérhető

   1.2. Felügyelt költségvetési szervek - a linkre kattintva elérhető

   1.3. Gazdálkodó szervezetek - a linkre kattintva elérhető

   1.4. Közalapítványok - nem releváns

   1.5. Lapok  - a linkre kattintva elérhető

   1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal - a linkre kattintva elérhető

Állami Számvevőszék - a linkre kattintve elérhető

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

   2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szevezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szöveg ide kattintva elérhető. 

   2.2. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatalban ügyintézésre a következő formában van lehetőség: 

- személyesen a polgármesteri hivatalban a megjelölt ügyfélfogadási időben

- postai úton ( Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal 6086 Szalkszentmárton Jókai u. 2. )

- elektronikusan az Önkormányzat Hivatali Portálon keresztül ELÜGY - ide kattintva megtekinthető az ügymenet leírása

   2.3. Közszolgáltatások

   2.4. A szerv nyilvántartásai -ide kattintva elérhetőek

   2.5. Nyilvános kiadványok - ide kattintva elérhető

   2.6. Döntéshozatal, ülések - ide kattintva elérhetőek (két külön link!) 

   2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

   2.8. Pályázatok - Európai uniós pályázatok, Magyar Falu pályázatok, egyéb pályázatok

   2.9. Közérdekű adatok igénylése - szabályzatok, igénylőlap ide kattintva elérhető 

   2.10. Közzétételi listák

3. Gazdálkodási adatok

   3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

   3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

   3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

   3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

   3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény

   3.1.5. Működési statisztika

   3.2. Költségvetések, beszámolók

   3.2.1. Éves költségvetések

   3.2.2. Számviteli beszámolók

   3.2.3. A költségvetés végrehajtása

   3.2.4. Ciklus tájékoztató

   3.3. Költségvetések, beszámolók

   3.3.1. A foglalkoztatottak

   3.3.2. Támogatások

   3.3.3. Szerződések

   3.3.4. Koncessziók

   3.3.5. Egyéb kifizetések