Közérdekű adatok              

Önkormányzatunk az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és 18/2005. (XII. 27) IHM rendelet előírásainak megfelelően, a jogszabályoknak megfelelő tartalommal és formában közzéteszi a működésére vonatkozó közérdekű adatokat.

A közadatkereső a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Közadat programja keretében működik. Az intézmények feladatairól és az adatszolgáltatás módjáról a www.kozadattar.hu oldalon olvashat.

Egységes Közadatkereső Rendszer

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok

   1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők - a linkre kattintva elérhető

   1.1.1. Elérhetőségi adatok - a linkre kattintva elérhető

   1.1.2. A szervezeti struktúra

   1.1.3. A szerv vezetői  - a linkre kattintva elérhető

   1.2. Felügyelt költségvetési szervek - a linkre kattintva elérhető

   1.3. Gazdálkodó szervezetek - a linkre kattintva elérhető

   1.4. Közalapítványok - nem releváns

   1.5. Lapok  - a linkre kattintva elérhető

   1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal - a linkre kattintva elérhető

Állami Számvevőszék - a linkre kattintve elérhető

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

   2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szevezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szöveg ide kattintva elérhető. 

   2.2. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatalban ügyintézésre a következő formában van lehetőség: 

- személyesen a polgármesteri hivatalban a megjelölt ügyfélfogadási időben

- postai úton ( Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal 6086 Szalkszentmárton Jókai u. 2. )

- elektronikusan az Önkormányzat Hivatali Portálon keresztül ELÜGY - ide kattintva megtekinthető az ügymenet leírása

   2.3. Közszolgáltatások

   2.4. A szerv nyilvántartásai -ide kattintva elérhetőek

   2.5. Nyilvános kiadványok - ide kattintva elérhető

   2.6. Döntéshozatal, ülések - ide kattintva elérhetőek (két külön link!) 

   2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

   2.8. Pályázatok - Európai uniós pályázatok, Magyar Falu pályázatok, egyéb pályázatok

   2.9. Közérdekű adatok igénylése - szabályzatok, igénylőlap ide kattintva elérhető 

   2.10. Közzétételi listák

3. Gazdálkodási adatok

   3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

   3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

   3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

   3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

   3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény

   3.1.5. Működési statisztika

   3.2. Költségvetések, beszámolók

   3.2.1. Éves költségvetések

   3.2.2. Számviteli beszámolók

Hivatal

2012.        2016.     2020.

2013.        2017.

2014.       2018.

2015.      2019.

Önkormányzat 

2011.

2012.        2016.     2020.

2013.        2017.

2014.       2018.

2015.      2019.

Óvoda

2011.

2012.        2016.     2020.

2013.        2017.

2014.       2018.

2015.      2019.

   3.2.3. A költségvetés végrehajtása

   3.2.4. Ciklus tájékoztató

   3.3. Költségvetések, beszámolók

Hivatal

2012.        2016.     2020.

2013.        2017.     2021. 

2014.       2018.

2015.      2019.

Önkormányzat 

2012.       2016.      2020. 

2013.       2017.      2021. 

2014.       2018.

2015.       2019.

Óvoda

2012.        2016.     2020.

2013.       2017.

2014.       2018.

2015.       2019.

   3.3.1. A foglalkoztatottak

- A foglalkoztatottak (a létszám, illetmények, juttatások és költségtérítések adatait a költségvetési beszámoló tartalmazza)

   3.3.2. Támogatások

   3.3.3. Szerződések

Önkormányzat

2017. - TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00018:  1.  2. 3. 

2018. 

2019. MFP-ÖTÜ/2019 1. 

2020. - TOP-1.4.1-19-BK-2019-00023 1.  , TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00077 1. , MFP-ÖTU/2020. 1. 

2021. - TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00018 1. , TOP-1.2.-16-BK2-2019-00004 1. , MFP-ÖTIK/2021. 1., MFP-UHK/2021. 1. 

2022.  1. 2.  MFP-UHK/2022/1 1. , MFP-ÖTIK/2022/1 1. , TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00059 1. , 2. 

   3.3.4. Koncessziók

   3.3.5. Egyéb kifizetések