Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (6) bekezdésének, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés h) pontjának előírásai alapján a Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatalnál a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét szabályzat tartalmazza. Innen letölthető: 

Igénybejelentő lap közérdekűadat megismeréséhez 

Ügyintéző: Jenei Edina

06 (30) 240-69-87