Adó- és értékbizonyítvány 

Az adó és értékbizonyítvány az ingatlan forgalmi értékét határozza meg, és az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző állítja ki külön jogszabályi rendelkezés alapján. Az adó- és értékbizonyítvány kiállítására jellemzően bírósági végrehajtási, hagyatéki, gyámhatósági, természetes személyek adósságrendezési eljáráshoz, továbbá lakáscélú állami támogatás, illetve szociális ellátás igényléséhez kapcsolódóan kerül sor. A jegyző - az adott jogszabályi előírástól függően - az ügyfél kérelmére vagy hatósági megkeresésre állíta ki az adó - és értékbizonyítványt. 

Az eljárás jogi alapjai:

 • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény;
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
 • Az illetékekról szóló 1990. évi XCIII. törvény 101. §, és mellékletének XIX. fejezete.

Adó- és értékbizonyítvány kiállítására ügyfél kérelmére (illetékköteles) vagy hatósági megkeresére (illetékmentes), külön jogszabályi rendelkezés alapján van lehetőség az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján:

 • a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 140.§(1) bekezdése;
 • a hagyatéki eljárásról szóló, 2010. évi XXXVIII. törvény;
 • A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.Ö Korm. rendelet;
 • a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) Korm. rendelet;
 • NAV végrehajtási ügyekhez. 

Adó és értékbizonyítvány az alábbi ügytípusokban adható ki:

 • pályázathoz;
 • hitelfelvételhez;
 • hagyatéki eljáráshoz;*
 • gyámhatósági ügyekhez;*
 • bírósági végrehajtói ügyekhez.*

Szükséges iratok:

 • kérelem adó- és értékbizonyítványhoz;
 • az értékelni kért ingatlan 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolata;
 • az ügylet tárgyát képező adás-vételi szerződés másolata.

Az illték mértéke:

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás 4.000,- forint illeték alá esik. 

Ha egy beadványban több ingatlanra vonakozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni. 

A *-al jelölt kérelmek (igazolásuk esetén) illetékmentesek. 

Nyomtatvány: Kérelem adó és értékbizonyítvány tárgyában 

Ügyintéző: Verebes Magdolna 06 (76) 850-550, 06 (30) 240-66-82