Behajtási engedély    

Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelet értelmében            

korlátozott forgalmú utak:

 • Alkotmány utca felújított szakasza
 • Mező utca
 • Munkás utca
 • Petőfi Sándor utca
 • Rákóczi utca
 • Sas utca
 • Szabadság utca
 • Temető utca
 • Vörösmarty utca

A korlátozott forgalmú közútra a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű csak behajtási engedéllyel hajthat be. 

Kivétel:

a korlátozott forgalmú közútra behajtási engedély nélkül behajthat:

 • a köztisztasági, közegészségügyi feladat vagy postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló jármű,
 • a KRESZ 49. §-ában meghatározott, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt jármű,
 • a KRESZ 50. § (1) bekezdés a), c), i) és j) pontjában meghatározott tevékenységek végzése során a figyelmeztető jelzést adó berendezését működtető jármű,
 • a külön jogszabályban meghatározott, megengedett össztömeget, tengelyterhelést meghaladó, érvényes közútkezelői hozzájárulással rendelkező jármű.
   

 A korlátozott forgalmú közútra érvényes behajtási engedély az alábbi célok érvényesülése érdekében igényelhető:

 •  a korlátozott forgalmú közút mellett elhelyezkedő ingatlan megközelítése, amelyhez, illetve amelyről árut szállítanak és az áru szállítása másként nem oldható meg,
 • a korlátozott forgalmú közút területén folyó építési tevékenység helyszínére, illetve építési tevékenység helyszínéről való szállítás a szükséges legkisebb megengedett össztömegű járműszerelvénnyel, tehergépkocsival és/vagy vontatóval,
 • a tehergépkocsi telephelye, illetve igazolható tárolóhelye a korlátozott forgalmú közút területén van,
 •  mezőgazdasági vontatóval, lassú járművel és egyéb mezőgazdasági gépjárművel történő behajtáshoz,
 •  a tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű korlátozott forgalmú közútra való behajtásához közérdek fűződik.
   

 A behajtási engedély iránti kérelmet a polgármesternek kell benyútjani, aki megvizsgálja azt és a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül elbírálja. 

A közúti forgalomban részt vevő gépjármű vezetője a behajtási engedélyt köteles magánál tartani, továbbá az útban okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik.

Amennyiben a behajtási engedéllyel rendelkező járművet a tulajdonosa év közben elidegeníti, az elidegenítést követő 8 munkanapon belül értesítenie kell az engedélyt kiadó szervet (Szalkszentmárton Község Önkormányzta),  aki visszavonja, törli az engedélyt a nyilvántartásból.

Behajtási engedély iránti kérelem    

Ügyintéző: Cehmann-Csurai Fruzsina 06 (76) 850-550, 06 (30) 240-66-45