Közterület-használati engedély iránti kérelem

A közterület használatának szabályozásáról szóló 6/2015.(X.29.) önkormányzat rendelet alapján a közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő közterület használat esetében az építtetőnek. A közterület-használati hozzájárulási kérelem benyújtása forma nyomtatványon történik. A kérelem elbírálásához szükséges mellékletek a formanyomtatványon vannak felsorolva. A kérelem nyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető az Önkormányzat honlapjáról (Jogszabályi előírás hiányában nem kötelező, de célszerű az általunk elkészített nyomtatványt használni).

Közterület-használati engedély iránti kérelem

A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára, ill. a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

A közterület használati hozzájárulás érvényét veszti – többek között – a hozzájárulásban megadott idő elteltével, feltétel bekövetkeztével, jogszabálysértés miatt rendkívüli visszavonással, valamint ha a jogosult a közterület-használat megszüntetését bejelenti Az erre vonatkozó kérelmet az ügyintézőnél kell leadni, a csatolt formanyomtatványon.  Ha a közterület-használati hozzájárulás érvényét veszti, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát haladéktalanul helyreállítani. Erről a kérelem formanyomtatványon kell nyilatkozni.

A kérelemhez csatolandó:

  • a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (cégkivonat é saláírási címpéldány, vállalkozói igazolvány, működési igazolvány, őstermelői igazolvány) hiteles másolatát
  • A közterület használata csak a szükséges hatósági engedélyek és a közterület tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulásával végezhető.

Ügyintéző: Cehmann-Csurai Fruzsina 06 (76) 850-550, 06 (30) 240-66-45