Anyakönyvi ügyintézés

Az anyakönyv hatósági nyilvántartás. Állami anyakönyvezés 1895. október 1-jétől létezik. A korábbi anyakönyvi események egyházi nyilvántartásban szerepelnek.

 A születést és a halálesetet az az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek működési területén az esemény történt.

A házasságkötés anyakönyvezésére az az anyakönyvvezető illetékes, aki előtt a felek ez irányú szándékukat bejelentették.

2014. július 1-jétől került bevezetésre az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer (a továbbiakban: EAK) ami azt jelenti, hogy a 2014. július 1-je után történt születési, házassági és halotti eseményekről bármelyik anyakönyvvezetőtől lehet anyakönyvi kivonatot kérni.

A 2014. július 1-jét megelőző papír alapú anyakönyvi bejegyzésekről abban az esetben lehetséges az anyakönyvi kivonat kiállítása bármelyik anyakönyvvezetőnél, ha az anyakönyvi események 2014. július 1-je után az EAK rendszerben rögzítésre kerültek.

Ide kattintva az ügymenet letölthető.

Ügyintéző: Mezőné Kalán Éva 06 (76) 850-550, 06 (30) 240-65-96