Földügyek 

Termőföldekre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jogok gyakorlásának szabályai 

2002. február 22-én lépett hatályba a 16/2002. (II.18.) Korm. Rendelet, amely a termőföldek és a tanyák elidegenítése és haszonbérbeadása esetére ír elő a tulajdonos számára kötelezettségeket. 
A rendelet szerint a termőföld vagy tanya tulajdonosa az ingatlanra vonatkozó vételi vagy haszonbérleti ajánlatot köteles az elővásárlásra vagy előhaszonbérletre jogosultakkal közölni, méghozzá teljes terjedelmében. 
Ennek érdekében az ajánlat egy eredeti és másolati példányát - a kifüggesztésre irányuló kérelemmel együtt - tértivevényesen meg kell küldeni az önkormányzat jegyzőjének, vagy átvételi igazolás ellenében át kell adni. Ezt követően az ajánlat 8 napon belül kifüggesztésre kerül az önkormányzat hirdetőtáblájára 15 napig. Az elővásárlásra / előhaszonbérletre jogosultak ezen időszak alatt tehet az ajánlatot elfogadó vagy elutasító nyilatkozatot. Ha nem nyilatkozik, vagy a határidő leteltével teszi, az úgy tekintendő, mintha az elővásárlási/előhaszonbérleti jogáról lemondott volna. 
A határidő lejártát követően a jegyző az ajánlatot záradékkel látja el, amely igazolja a kifüggesztés megtörténtét, majd az ajánlat eredeti záradékolt példányát, az esetlegesen beérkezett nyilatkozatokkal és iratjegyzékkel együtt a levételt követő nyolc napon belül tértivevénnyel megküldi a tulajdonosnak, vagy meghatalmazott képviselőjének. 

Letölthető nyomtatványok:

(doc formátum) 

Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

pótlap

Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

pótlap1

pótlap2

Tulajdonostársként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében a kifüggesztésre kerülő közzétételi közlemény tartalma 

(pdf formátum)

Adás-vételi szerzősés hirdetmény úton történő közlésére irányuló közzételi kérem 

pótlap

Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

pótlap1

pótlap2

Tulajdonostársként külön okiratban fogalalt hasznonbérleti szerződés esetében a kifüggesztésre kerülő közzétételi közlemény tartalma 

Kérelem földhasználat tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása iránt

Ügyintéző: Langóné Béki Katalin

06 (76) 850-550

06 (30) 240-64-99