Pálinkafőzés 

Tájékoztató a pálinkafőzés szabályainak változásáról

A jövedéki adóról és a jövedéki termékeke forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény magánfőzésre vonatkozó szabályai 2016. január 1-jével jelnetősen módosultak. 

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével és a magánfőzés szabályaival kapcsolatban az önkormányzat adóhatóság jár el. 

Magánfőzés: 

A párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző estén valamely tudlajdonostárs lakóhelyén, vagy gyömölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú párlat előállítás céjára kialakított desztillálóberendezésén a gyümölcstermesztő személye(ek) által végzett előállítása.

Párlat adójegy bevezetése: párlat adójegy igénylésére csak a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság által regisztrált magánfőző jogosult. Az előállíátást megelőzően párlat adójegyet kell igényelni a lakóhely szerinti illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapjáról.  nyomtatvány 

A párlat adójegy egy olyan igazoló szelvény, amely adójegyenként egy liter párlat előállítására jogosítja a magánfőzőt. Egy liter párlat előállításakor 700 forint jövedéki adót kell fizetni.

A magánfőzőnek első párlat előállítása előtt legalább 5 darab 700 forint értékű párlat adójegyet kötelező igényelnie. Tárgyévenként legfeljebb 86 darab párlat adójegy és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlat (86 liter) állítható elő. 

Párlat adójegyet a vámhatóság kizárólag az önkormányzati adóhatóság értésítését követően tudja kiadni a magánfőző részére. Aki már 2016. jnauár 1. előtt regisztrálta desztillálóberendezését, annak már nem kell megismételnie. 

Magánfőzött párlat jövedéki adójának megfizetése: a párlat adójegy igénylés benyújtása előtt a jövedéki adót a 10032000-01037313-00000000 számú NAV "egyéb termékek jövedéki adója" bevételi számlára kell befizetni. 2016. évi első igényléskor legalább 3.500,- forintot kell befizetni. 

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről