Széchenyi 2020, Befektetés a jövőbe

EFOP-1.5.3-16-2017-00072

Kunszentmiklósi járásban elérhető humán közszolgáltatások fejlesztése

Kedvezményezett neve: Szalkszentmárton Község Önkormányzata
Projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban
Szerződött támogatás összege: 467 876 468 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt bejezési dátuma: 2021.03.30.
Projekt azonosító száma: EFOP 1.5.3-16-2017-00072

Magyarországon kiugróan nagyok a területi különbségek, legyen szó akár a képzett munkaerő rendelkezésre állásáról a foglalkoztatottság és munkanélküliség mértékéről, vagy a depriváltságot mérő mutatókról. Az egyes területi egységek kumulatív módon tartalmazzák a különféle gazdasági, szociális, infrastrukturális hátrányokat, melyek gyakran ugyanazokban a térségekben összpontosulnak, együttesen korlátozva az ott lakók életesélyeit. A regionális különbségek kedvezőtlen hatása tehát horizontálisan és összetett mechanizmusok révén érvényesül, így kezelése is csak komplex, ágazatközi megközelítéssel, integrált megoldások keresésével és adaptálásával valósulhat meg sikeresen.

Jelen konzorcium ezen átfogó stratégiai cél elérése érdekében alakult meg, az alábbi tagokkal:

  • Kunszentmiklós Város Önkormányzata, konzorciumvezető
  • Apostag Községi Önkormányzat, konzorciumi tag
  • Dunaegyháza Községi Önkormányzat, konzorciumi tag
  • Kunadacs Községi Önkormányzat, konzorciumi tag
  • Kunpeszér Községi Önkormányzat, konzorciumi tag
  • Szalkszentmárton Községi Önkormányzat, konzorciumi tag
  • Tass Községi Önkormányzat, konzorciumi tag
  • Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, konzorciumi tag
  • Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportegyesülete

A konstrukció egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

A konstrukció másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A konstrukció részcéljai

I. A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása

II. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése

III. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése

IV. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása

V. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

Záró tanulmány: 1. rész, 2. rész