Tájékoztató 

Avar, növényi- és kerti hulladék nyílttéri égetése

Tájékozatjuk a lakosságot, hogy Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar, növényi- és kerti hulladék égétésnek helyi szabályairól szóló 7/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete alapján az avar, növényi- és kerti hulladék nyílttéri égetése - ünnepnapok kivételével - hétfőtől pénteking naponta 8:00-20:00 óra és szombaton 8:00-12:00 óra között engedélyezett. 

A Kormány első fokú tűzvédelmi szakhatóságként - ha a kormányrendelet másként nem rendelkezik - a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, mely a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet - és balesetbiztosításáról szóló 259/2011.(XII.7.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján tűzvédelmi bírságot szab(hat) ki e rendelet megsérői tekintetében. 

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete

az avar, növényi- és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól