Széchenyi 2020, Befektetés a jövőbe

TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00059

SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS

Projektazonosító: TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00059

Támogatás aránya: 100%

Sajtóközlemény            

"Szalkszentmárton Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be TOP-2.1.3-16 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK felhívásra „Szalkszentmárton község belterületi vízrendezés” címmel (projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00059). A projekt keretében 250 000 000 Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból a fő cél Szalkszentmárton egy jelentős belterületi részének víztehermentesítése."

A befejezés dátuma: 2023.11.30.

A tervezett fejlesztés 2 öblözetben zajlott, melyek a következőek:

  1. öblözet: Az öblözetnek nem volt közvetlen gravitációs befogadója. Az elméleti befogadó, a Vadas III. csatorna megközelítése csak hosszabb útvonalon, magántulajdonú külterületi ingatlanok igénybevételével volt lehetséges, ezért a keletkező csapadékvizeket helyben kellett kezelni A tervezett és megvalósított záportározó az öblözet legmélyebben fekvő területén létesült, az önkormányzati tulajdonú 075/5 hrsz. „kivett mocsár” megnevezésű területen. A záportározó hasznos térfogata 4000 m3, kialakítása földkiemeléssel történt. A kitermelt föld egy része a tározó körüli partvonal magasítására került felhasználásra, növelve ezáltal a tározó kapacitását. Másik része a terület észak-keleti részén lévő roncsolt terület rekultivációjára került felhasználásra. A beruházásnak köszönhetően a csapadékvíz a záportározóba jutás előtt egy széles, árkon, úgynevezett szűrőmezőn halad keresztül, amely garantálja a tározóba kerülő víz megfelelő minőségét. A nádas szűrőmező és a tározó közötti vízkormányzást egy zsilipes áteresz biztosítja. Az öblözet területén szikkasztó árkok felújítására, áterszek beépítésére került sor, valamint egy szakszon zárt csapadékvízelvezető létesítése történt, melynek köszönhetően a szélsőséges időjárás által okoztható problémákkal nem kell szembesülni az itt élő ingalantulajdonosoknak. 

II. öblözet A 16,0 hektár kiterjedésű öblözet a településközponthoz kötődően a 151-es számú vasútvonal északnyugati felén, az Alkotmány utca mindkét oldalára kiterjedő módon helyezkedik el. A befogadó a Vadas III. mellékcsatorna 6+650 cskm szelvénye. A terepadottságokat figyelembe véve az öblözet főgyűjtő csatornájának torkolati szakasza mintegy 210 méter hosszon áthalad egy mély fekvésű, szükség esetén tározásra is igénybe vehető területen. Az öblözet területén szikkasztó árkok felújítására, betonelemek elhelyezésére került sor, melynek köszönhetően a szélsőséges időjárás által okoztható problémákkal nem kell szembesülni az itt élő ingalantulajdonosoknak.

”https://www.bacskiskun.hu/onkormanyzat/top-megyei-projektek/szalkszentmarton-kozseg-belteruleti-vizrendezes?=iframe=true”>

További információ: https://szalkszentmarton.hu/hirek