Széchenyi 2020, Befektetés a jövőbe

TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00018

BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE SZALKSZENTMÁRTONON

Projektazonosító: TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00018

Támogatás aránya: 100%

Megvalósítás vége: 2021.08.31

A projekt célja:  Szalkszentmárton község területén a meglévő csapadékvíz hálózat fejlesztése és annak hatékony településen kívülre vezetése.

A projekt tartalma: Szalkszentmárton község északi település részének déli oldalán található, helyi elnevezés alapján „Körtó”-nak nevezett terület (Szalkszentmárton 105, 106, 0316/137, 0316/139 hrsz.), mely alkalmas a település más részein is elöntéseket okozó belvizek tározására, valamint a csapadékvizek szabályozott levezetése.

A Vecsei út Tópart utca valamint Kádár utca által határolt vízállás hossza mintegy 1000 m, mely körül ölel egy sportcélú, illetve erdő művelésű területet. A vízállás által határolt területre való bejutás két ponton biztosított a háromszög északi, illetve délnyugati csúcsánál. A vízállás jelenlegi vízlevezetését, egy a déli oldal keleti harmadában lévő átereszen keresztül a 0316/137 b és 0316/130 f hrsz.-ú csatorna biztosítja a Vadas III. csatornába, majd a Vadas csatornába egy zsilipes műtárgyon keresztül.

A vízállás jelenlegi feliszapolódása korlátozza a vizek megfelelő kezelését, és szabályozását, beleértve a kisvizes időszakra történő, öntözésre hasznosítható belvízmennyiséget. A település területére hulló mértékadó csapadék a belterület 1/3 részén a projekt tárgyát képező Körtó alvizén a Vadas III. csatorna medrébe kerül átemelésre. A befogadó az akkori és jelenlegi állapotában a tervezett többlet víz hozamok elvezetésére korlátozottan alkalmas. Ennek következtében a megfelelő tározó kapacitás helyi biztosítása szervesen kapcsolódik, a település belvízzel veszélyeztetett mélyfekvésű részeinek tervezett csapadékvíz elvezető infrastruktúra fejlesztéséhez, továbbá a VGT-ben megfogalmazott vízvisszatartási irányelvekkel összhangban, önállóan üzemeltethető, valamint csökkenti az Alsó-Duna-völgy kapcsolódó belvízrendszerének terhelését. Fenti célok megvalósítása a meglévő medrek állapotának helyreállítása kotrással, a szabályozott vízvisszatartás és vízforgalom biztosítása átereszek és vízszintszabályozó műtárgy teljes átépítésével, valamint a későbbi fenntartási munkákat támogató fenntartói út és stabilizált sáv kialakításával történik. Az iszap eltávolítása részben helybeni tereprendezéssel, részben elszállítással valósul meg. A tervezett kotrási munkálatok során a mederben felnőtt növényzet a gyökérzetével együttesen történő eltávolításán túl méterenként átlagosan közel 80 cm iszapréteg eltávolítása várható.

Az előzetes felmérések, illetve a tervezet igénybe vehető területek alapján a vízállás, valamint a csatorna medréből kotrásra kerülő anyag mennyisége elérheti a 3135 m3-t, mely magába foglalja a vízállás rézsűjén történő durva tereprendezési beavatkozásokat . Az összegyülekezett csapadékvizek illetve betározott belvizek visszatartása érdekében a Vadas III. csatornába történő vízleeresztést, a 106 hrsz-ú út átereszének átépítésével a felvizi oldalán vízvisszatartó funkciót ellátó módon tervezzük megoldani. A későbbi belterületi felszíni csapadékvíz elvezető csatorna hálózat bővítés tervezett becsatlakozási pontjai a Vadas III. csatornába tervezettek, a meglévő nem önkormányzati kezelésű tiltós műtárgy alatt. A Vadas III. és a Körtó közötti vízforgalom a 0316/137 b és 0316/130 f hrsz-ú csatornán biztosított a fent említett zsilipig. A Körtó tározóként való hasznosítása érdekében ezen csatornaszakasz fenékesés nélküli helyreállítása, mederrendezése szükséges.

Ezen fejlesztési projekt a tervezett belterületi felszíni vízelvezető infrastruktúra rendszernek korábban nem tervezett önállóan működő eleme, amely a hatályos VGTben megfogalmazott irányelveknek megfelelően biztosítja belvízek visszatartását és aszályos időszakban többlet vízkészletként is szolgál.

A projekt várható eredménye: A fejlesztés eredményeként a problémás (belvízvédelmi készültséggel, havaria helyzettel érintett) helyek megszűnnek, a csatornahálózat összefüggő hálózatot alkot és képes lesz a település egészének vízelvezetését ellátni.

Link: https://www.bacskiskun.hu/onkormanyzat/top-megyei-projektek/belteruleti-csapadekviz-elvezetese-szalkszentmartonon

Szemléletformálás: https://www.youtube.com/watch?v=YmtZOLN7NHY