Széchenyi 2020, Befektetés a jövőbe

TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00023

MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA SZALKSZENTMÁRTONON

Projektazonosító: TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00023

Támogatás aránya: 100 %

Megvalósítás vége: 2020.12.31

A projekt célja: Mini bölcsőde létrehozása Szalkszentmártonon, melynek keretében modern bölcsődei környezet kerül kialakításra, a vonatkozó hatályos rendeletben előírt minőségű helyiségek kialakításával. A tevékenységek helyi szükségleteken alakulnak.

A projekt tartalma: Önállóan támogatható tevékenység a projekt során új mini bölcsődei intézmény létrehozása: meglévő épület felújítása, korszerűsítése, valamint meglévő épület átalakítása, kötelezően megvalósítandó tevékenység az akadálymentesítés, infokommunikációs feladatok ellátása, energiahatékonysági szempontok érvényesítése és nyilvánosság biztosítása, választható tevékenység pedig az eszközbeszerzés melynek keretében öt kerékpár tárolására alkalmas tározó kerül beszerzésre, udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása, , parkoló-férőhelybővítés-kialakítás és akadálymentes parkoló-férőhely kialakítása, beléptető- és riasztó rendszer kialakítására kerül sor.

A projekt várható eredménye: A tervezett beruházás hozzájárul a gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez a bölcsődei ellátás fejlesztésével. A projekt keretében új férőhelyek létrehozása tervezett.

Link: https://www.bacskiskun.hu/onkormanyzat/top-megyei-projektek/mini-bolcsode-kialakitasa-szalkszentmartonon