Termődöld bérbeadásból származó jövedelem adója

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem (ideértve a földjáradékot is) adóztatása a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság feladata. 

Mentes az adó alól a termőföld-bérbadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapdás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri. 

Bevallás: 

  • Magánszemély esetén a jövedelem megszerzését követő év március 20. napjáig;
  • Kifizető esetén az adóévet követő év február 25. napjáig. 

Az adó mértéke: 16 %

Törvényi háttér:

  • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról;
  • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről.

Bankszámlaszám: 11732198-15337496-08800000

Nyomtatványok:

Bevallás_kifizető

Bevallás_magánszemély

Bankszámlaszám: 11732198-15337496-08800000

Ügyintéző: Verebes Magdolna

06 (76) 850-550

06 (30) 240-66-82