Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések – Projektindítás

2021.10.18. 15:29

"Szalkszentmárton Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be TOP-2.1.3-16 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK felhívásra „Szalkszentmárton község belterületi vízrendezés” címmel (projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00059). A projekt keretében 250 000 000 Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból a fő cél Szalkszentmárton egy jelentős belterületi részének víztehermentesítése."

A tervezett fejlesztés 2 öblözetben zajlik majd, melyek a következőek:

  1. öblözet: Az öblözetnek nincs közvetlen gravitációs befogadója. Az elméleti befogadó, a Vadas III. csatorna megközelítése csak hosszabb útvonalon, magántulajdonú külterületi ingatlanok igénybevételével lenne lehetséges, ezért a keletkező csapadékvizeket helyben kell kezelni A záportározó céljára kijelölt terület az öblözet legmélyebben fekvő területe, az önkormányzati tulajdonú 075/5 hrsz. „kivett mocsár” megnevezésű terület. A záportározó tervezett hasznos térfogata 4000 m3, kialakítása földkiemeléssel történik. A kitermelt föld egy része a tározó körüli partvonal magasítására kerül felhasználásra, növelve ezáltal a tározó kapacitását. Másik része a terület észak-keleti részén lévő roncsolt terület rekultivációjára használható fel. A csapadékvíz a záportározóba jutás előtt egy széles, náddal betelepített árkon, úgynevezett szűrőmezőn halad keresztül, amely garantálja a tározóba kerülő víz megfelelő minőségét. A nádas szűrőmező és a tározó közötti vízkormányzást egy zsilipes áteresz biztosítja.

II. öblözet A 16,0 hektár kiterjedésű öblözet a településközponthoz kötődően a 151-es számú vasútvonal északnyugati felén, az Alkotmány utca mindkét oldalára kiterjedő módon helyezkedik el. A befogadó a Vadas III. mellékcsatorna 6+650 cskm szelvénye. A terepadottságokat figyelembe véve az öblözet főgyűjtő csatornájának torkolati szakasza mintegy 210 méter hosszon áthalad egy mély fekvésű, szükség esetén tározásra is igénybe vehető területen.

”https://www.bacskiskun.hu/onkormanyzat/top-megyei-projektek/szalkszentmarton-kozseg-belteruleti-vizrendezes?=iframe=true”>

 

További információ: https://szalkszentmarton.hu/hirek