Partnerség - Településképi Arculati Kézikönyv

2017.05.22. 16:50

Partnerség - Településképi Arculati Kézikönyv

Partnerségi tájékoztató a szalkszentmártoni településképről

2017. május 31. 18 óra

Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítéséről, és az ezzel kapcsolatban tartandó lakossági egyeztetésekről

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Szalkszentmárton Község Önkormányzata  megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését. A  Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében – 2017. október 1-ig településképi rendeletbe kell foglalnia a településképre vonatkozó előírásokat. A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletnek megfelelően a teljes közigazgatási területre kiterjedő településképi rendelet szakmai megalapozására településképi arculati kézikönyvet (TAK) kell készítenie. Egy település karakterét meghatározzák az épületek, melyek részei a hely kulturális örökségének, identitásának. Egy új épület megváltoztatja a tájat, ezért tervezésekor figyelembe kell venni annak hosszú távú hatását környezetére.  Egy jó terv törekszik a környezettel való harmonikus egységre, tiszteli és ismeri a múltat, a helyi értékeket és jellegzetességeket képes kortárs kontextusban alkalmazni. Ez azonban feltételezi a tervező és az építtető részéről a tájegység építészeti karakterének ismeretét. Az arculati kézikönyv a jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be közösségünk környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.  Jól áttekinthető rajzok és fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat, a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, számba véve településünk építészeti értékeit, hagyományait, táji- és természeti értékeit, az évezredek alatt kialakult regionális sajátosságokat. Ismerteti azon jól meghatározható technikákat, eljárásokat, amelyek alkalmazásával a hagyományos építészeti karakterhez és a településképhez jobban igazodó, arányosabb, esztétikusabb, fenntartható és értékálló épület építhető. A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül! Elsősorban a lakosság és az építkezni vágyók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány, de haszonnal forgathatja mindenki, aki érdeklődik településünk építészeti öröksége és jövője iránt.

Amennyiben szeretne részt venni a közös munkában, írásban regisztráljon a polgármesteri hivatal címére – 6086 Szalkszentmárton Jókai u. 2. – történő postai küldeményben, vagy elektronikus levélben az szalkszentmarton.arculat@gmail.com címre.

A településképpel, annak alakításával, illetve az épített környezettel kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat – nevük és lakcímük megadása mellett – a hirdetmény megjelenésétől számított 30 napig adhatják meg postai levélben (6086 Szalkszentmárton, Jókai u. 2.) vagy elektronikus levélben szalkszentmarton.arculat@gmail.com és tehetik meg előzetesen vagy a javaslattétellel egy időben regisztrált partnerek.

Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, melyet  2017. május 31-én du. 18 órakor  tartunk. A fórumot követően a regisztrált partnerek 8 napon belül írásos észrevételeket tehetnek papíralapon a polgármesternek címezve, a Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal címére (6086 Szalkszentmárton Jókai u.2.)  vagy elektronikus levélben szalkszentmarton.arculat@gmail.com címre. A kézikönyvvel és a rendelettel kapcsolatban a tájékoztatás a hivatal hirdetőtábláján, a település hivatalos honlapján (www.szalkszentmarton.hu) közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

A településképi arculati kézikönyv összeállítása során határozottan számítunk a lakosság és a civilek aktív részvételére! Kérem, jelenlétével tisztelje meg a meghirdetett fórumot, amelyen vetítéssel kísért előadás során ismertetjük meg a kézikönyv mintájául szolgáló példákat, valamint a kiadvány tartalmi felépítését!

Állítsuk össze közösen településünk közösségi értéktárát! Dokumentáljuk együtt községünk épített és természeti értékeit és rejtett szépségeit, megalapozva a településkép védelmét és segítve a Településképi Arculati Kézikönyv megszületését, hogy sajátjuknak érezzék és védjék, alakítsák eszerint a későbbiekben is. A Szalkszentmárton, ahogy elődeink látták akkor, ahogy Önök látják ma című felhívásunkról a http:/szalkszentmarton.hu/partnerseg-telepuleskepi-arculati-kezikonyv weboldalon tájékozódhat.

Szalkszentmárton, 2017. május 22.                                                   Káposztás Tibor

                                                                                                              polgármester