Mósodított településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv

2013. innen letölthető