Hulladékgazdálkodás

Szalkszentmárton belterületén és az üdülőövezetben a Dunanett Kft. végzi a szemét begyűjtését és elszállítását.

DUNANETT Kft.

Székhely: 2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2.

Tel.: 06 (25) 436-535  Fax: 06 (25) 430-852

e-mail: dunanett@dunanett.hu

web: http://www.dunanett.hu

Szelektív gyűjtősziget Szalkszentmártonban a piactéren található. Üveg szelektív gyűjtésére van lehetőség.

Szelektív hulladék elszállítása a Dunanett Kft. szelektív szállítási naptára szerint történik. Kérjük Önöket, hogy a táblázatban megjelölt napokon a papír és a műanyag hulladékot külön gyűjtőzsákban helyezzék ki. 

Szelektív hulladékgyűjtési táblázat

Szelektív naptár 2017.

Zöld naptár 2017. 

Tájékoztató szelektív hulladékgyűjtésről


Lomtalanítás

A település lakói a háztartásban keletkezett lom elszállítását, „házhoz menő formában” vehetik igénybe. Minden ingatlantulajdonosnak a szolgáltató felé egyedileg kell jeleznie lomtalanítási igényét. A lomtalanítást (a hulladékszállítási gyűjtési nap figyelembe vételével) az ügyfélszolgálattal történő egyeztetés követően, a megjelölt napon végzik el. Kérjük, e napra helyezzék ki a lomhulladékot.

Lom elszállítás keretében az alábbi hulladékok kerülnek elszállításra:

  • a feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok elszállítása, melyek a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladják

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

  • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
  • elektromos, elektronikai készülékek, veszélyes hulladékok, gumiabroncs
  • heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből  származó hulladék.

Dunanett weboldala


A zöldhulladék gyűjtése

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében biztosítani kell a zöldhulladék gyűjtését. Ennek megfelelően a Dunanett Kft. havi rendszerességgel a közszolgáltatás keretén belül zöldhulladék gyűjtő járatokat indít. A hulladék gyűjtése a jogszabály alapján kizárólag az általuk ingyenesen biztosított biológiailag lebomló zsákokban történhet. A zsákba csak és kizárólag zöldhulladék kerülhet, ami olyan növényi hulladék, amely kertekből, parkokból származik (fanyesedék, ág, gally, fű, lomb fűrészpor, faforgács stb.) . Az ágak, gallyak csak aprítva kerülhetnek a zsákba.  

A zsákok átvételének helye:

Tassi Polgármesteri Hivatal hétfő és szerda
Tass, Széchenyi út 48. Szigetfű Edina 8:00-11:30, 
Tel: 76/536-204/12 Tel: 06 (76) 536-204/12

13:00-15:30 óra

A zsákok átvételéhez szükséges dokumentumok:

-          személyazonosító igazolvány

-          lakcímkártya

-          adókártya

-          utolsó közszolgáltatási díj befizetését igazoló csekk vagy átutalási bizonylat

 A szállítások időpontjáról a  www.dunanett.hu oldalon tájékozódhatnak. 

Építési törmelék 

Építési törmelék elszállításával kapcsolatban a Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatalban Dallos Józsefné a 06 (76) 539-006/18 melléken ad felvilágosítást.