Fakivágási engedély iránti kérelem közterületen levő fás szárú növényekre

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII.30) Korm. rendelet alapján a a közterületen levő fás szárú növények kivágása engedélyhez kötött. Az engedélyt indokolni kell és a kivágott fás szárú növény pótlásáról gondoskodni kell. A fakivágási engedélyt a Jegyzőnek kell jóváhagynia.

Fakivágási engedély iránti kérelem                   

Nem szigorú számadású szállítójegy                    

Ügyintéző: Jenei Edina

Tel: 06 (76) 539-006